Rowerzyści

Data publikacji 14.05.2020
 
Jak uzyskać kartę rowerową?

 

Karta rowerowa - kto musi ją mieć?
 • Każde dziecko w wieku od 10-18 lat, które chce uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta musi mieć kartę rowerową. Przepisy ruchu drogowego zabraniają bowiem samodzielnego poruszania się po drogach publicznych osobom nieletnim bez posiadania uprawnień do prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu.
 • Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.
 
 
Karta rowerowa - kto nie musi jej mieć?
 • Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osób, które ukończyła 18 lat i od osób, które mając ukończone 16 lat, posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub T.
 • Karty rowerowej nie muszą mieć także mimo ukończonych zaledwie 14 lat, posiadacze uprawnień do kierowania motorowerem tj. prawo jazdy kategorii AM.
 • Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia mogą poruszać się po drogach, ale muszą to robić po dopieką dorosłych isą uznawane za osoby piesze.
 
 
Do czego uprawnia karta rowerowa?
 
Karta rowerowa to dokument, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Ponadto od 15 roku życia uprawnia do poruszania się pojazdem zaprzęgowym, a od 17 roku życia pozwala przewozić rowerem inne osoby, prowadzić rower wieloosobowy oraz kierować rikszą.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:
 • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • egzaminator.
 
Egzamin na kartę rowerową obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Będziesz musiał zaliczyć następujące zagadnienia:
 • wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
 • obsługę techniczną roweru,
 • umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),
 • pierwsza pomoc w wypadkach.
 
 
Powrót na górę strony