Pasy Bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci w pojeździe

 

Zgodnie z art. 39  Prawo u ruchu drogowym obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa ciąży na kierującym pojazdem samochodowym, jak również na jego pasażerach, jeśli dany pojazd jest w nie wyposażony.
Ustawodawca określa również pewne wyłączenie od tego obowiązku, są to między innymi:

  • osoby, które mają zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,
  • kobiety o widocznej ciąży,
  • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera,
  • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania.

W pojeździe wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko, które ma mniej niż 150 cm musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym, zgodnym z masą i wzrostem dziecka oraz posiadającym właściwe warunki techniczne określone w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

Dopuszcza się jednak sytuację, kiedy na tylnym siedzeniu pojazdu można przewozić dziecko przytrzymywane jedynie przez pasy bezpieczeństwa:

  • dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, lecz ze względu na jego masę i wzrost nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującym.

W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w przedziale wzrostu, tj. 135-150 cm, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach jako maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego. Przedmiotowe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno zawsze odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

  • przewożenie trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, kiedy dwoje pozostałych dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i  nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Przepis ten w praktyce ma za zastosowanie  dla przewozu w typowym samochodzie osobowym, a więc takim który jest przeznaczony dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. Nie dotyczy  to samochodów osobowych mających 6 – 9 miejsc i dwa rzędy tylnych siedzeń. Ze względu na duże wymiary, w tym również szerokość siedzeń, zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego dziecka nie stwarza problemów.

 

 

Powrót na górę strony