Zakres działania

Zakres działania

Data publikacji 18.09.2015
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania w zakresie:
 
 1. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wypracowania i wdrażania skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 2. prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 3. współdziałania z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno-wykrywczych;
 4. współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej;
 5. organizowania współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 6. współuczestniczenia w opracowywaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowania i udziału w szkoleniach specjalistycznych dotyczących problematyki przestępczości gospodarczej;
 7. analizowania stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie powiatu toruńskiego, jej specyfiki, określania obszarów występowania oraz opracowywania na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
 8. współpracy z organami ścigania innych krajów, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów.


Do najważniejszych zadań Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą należy ujawnianie i zwalczanie przestępstw w zakresie:

 • przekształceń własnościowych
 • legalizacji dochodów uzyskiwanych z działalności przestępczej tzn. "prania brudnych pieniędzy"
 • obrotu bankowego i kapitałowego
 • działania na szkodę firm ubezpieczeniowych
 • dotacji unijnych
   
  realizacje zapisów Ustawy z dnia 16 lipca 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł tj:
 • ujawnianie i zwalczanie przestępstw podatkowych z zakresu:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • podatku pośredniego VAT,
  • podatku akcyzowego,
  • podatku granicznego (cła),
  • podatku lokalnego i opłat skarbowych;
   
  ujawnianie i zwalczanie przestępstw związanych z naruszeniem Ustawy "O Prawie autorskim i prawach pokrewnych" oraz Ustawy "Prawo własności przemysłowej" tj:
 • piractwo komputerowe
 • piractwo audio i video
 • rozpowszechnianie cudzych utworów bez zezwolenia
 • naruszenie znaków towarowych
   
  ujawnianie i zwalczanie szeroko rozumianej przestępczości w Internecie tj. m.in.:
 • prawa autorskie
 • oszustwa internetowe
 • rozpowszechniania plików poprzez sieć
 • włamań na konta mailowe, bankowe, itp.
 • zwalczanie przestępczości komputerowej
 • wykrywanie i zwalczanie przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi - karty płatnicze.

 

Jeśli chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw gospodarczych działających na terenie powiatu toruńskiego
NAPISZ
mail: pg-torun@bg.policja.gov.pl
Jeśli tylko zechcesz zostaniesz anonimowy, wszystkie informacje rozpatrzymy w przypadku potwierdzenia wykorzystamy w celach procesowych.

 
Powrót na górę strony