Przestępczość Gospodarcza

Przestępczość Gospodarcza

Data publikacji 18.09.2015

Przestępczość gospodarcza należy do kategorii zagrożeń charakteryzujących się permanentnie rosnącą tendencją, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Stale zmieniające się, ulegające modyfikacjom mechanizmy przestępcze, występujące w szczególności w przestępczości finansowej, powodują, że bagatelizowanie tego typu zagrożenia może w znaczącym stopniu wpłynąć na destabilizację podstaw gospodarczych i interesów ekonomicznych państwa. Przestępcy, uczestnicząc w niedozwolonym przemieszczaniu kapitału, wyłudzeniach kredytów, subwencji oraz wielkiej ilości towarów, godzą zarówno w stabilizację całego obrotu gospodarczego, jak i w indywidualne interesy uczciwych obywateli.

Niewątpliwie tendencje rozwojowe przestępczości gospodarczej mają charakter stały i utrzymają się przez dłuższy czas. Sytuacja taka powoduje, iż koszty przestępczości (szczególnie gospodarczej), które ponosi społeczeństwo i państwo, są coraz wyższe. Dlatego też za jak najbardziej celowe i niezbędne należy uważać wszelkiego rodzaju działania dążące do powstrzymania i ograniczenia przestępczości gospodarczej.

W interesie każdego podmiotu gospodarczego jak też samego obywatela jest odpowiednia reakcja na zdarzenia o charakterze nadużyć w sferze gospodarczej, ponieważ ma to w efekcie ogromny wpływ na ogólną kondycję gospodarczą kraju.

 


Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17 87-100 Toruń
tel: 47 754 24 10 Sekretariat
Fax: 47 754 24 25
12
mail: pg-torun@bg.policja.gov.pl

Powrót na górę strony