Informacja o popełnieniu przestępstwa

Informacja o popełnieniu przestępstwa

Data publikacji 18.09.2015

Informacja dla obywateli o popełnieniu przestępstwa lub wykroczeniu


 1. Jednostka policji ma obowiązek przyjąć od obywatela zawiadomienie o przestępstwie lub wykroczeniu. (UWAGA! Zgodnie z art 238 KK - "kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2").
 2. Zawiadomienie przyjmuje się niezależnie od czasu i miejsca popełnienia lub ujawnienie przestępstwa albo wykroczenia bez względu na właściwość jednostki policji.
 3. Zawiadamiający jest uprawniony do otrzymania informacji dotyczącej:
  • numeru służbowego policjanta przyjmującego zgłoszenie,
  • sygnatury pod którą zgłoszenie zostało zarejestrowane,
  • jednostki policji lub organu do którego zgodnie z właściwością sprawa zostanie lub może zostać przekazana.
 4. Zawiadamiający na swoje żądanie ma prawo otrzymać:
  • pisemne potwierdzenie faktu zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia,
  • pisemne potwierdzenie faktu zgłoszenia utraty dokumentu stwierdzajšcego tożsamość,
  • informacje do kogo może wnieść skargę na czynności policjanta przyjmującego zawiadomienie.
 5. Zawiadamiający, w szczególności pokrzywdzony, jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu uprawnieniach o ciążących na nim obowiązkach, wynikających z przepisu prawa, zwłaszcza prawa karnego, w zakresie niezbędnym dla sprawy.
 6. W razie konieczności ratowania życia, zdrowia lub mienia, jednostka policji udziela zawiadamiającemu niezbędnej pomocy i wzywa odpowiednie służby ratownicze.
Powrót na górę strony