PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Data publikacji 18.09.2015

Podziękowania dla Komendy Miejskiej Policji w ToruniuPodziękowanie 158
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu dla policjantów Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 157
Podziękowanie od Dyrektora Oratorium w Toruniu dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 156
Podziękowanie od Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej dla policjanta Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 155
Podziękowanie od Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 154
Podziękowanie od Rektora Toruńskiej Szkoły Wyższej dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 153
Podziękowanie od Komendanta Rajdu Kopernikańskiego w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 152
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostaszewie dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 151
Podziękowanie od Dyrekcji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 150
Podziękowanie od Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu dla policjanta Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 149
Podziękowanie od Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 148
Podziękowanie od Dyrektora i grona pedagogicznego III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 147
Podziękowanie od Dyrektora Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 146
Podziękowanie od Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 145
Podziękowanie od Dyrektora Przedszkola Niepublicznego "Raczek" w Toruniu dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 144
Podziękowanie od Dyrektora Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Gminy Chełmża dla policjanta Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 143
Podziękowanie od Dyrektora Gimnazjum nr 21 w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 142
Podziękowanie od Pedagoga Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 141
Podziękowanie od Dyrektora i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 140
Podziękowanie od Grona Pedagogicznego i dzieci dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 139
Podziękowanie od Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym dla toruńskiej Policji

Podziękowanie 138
Podziękowanie od Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 137
Podziękowanie od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 136
Podziękowanie od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 135
Podziękowanie od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 134
Podziękowanie od Dyrektorów Przedszkoli dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 133
Podziękowanie od Dyrektora Oratorium w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 132
Podziękowanie od Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 131
Podziękowanie od Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 130
Podziękowanie od uczestników półkoloni Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 129
Podziękowanie od Członka Zarządu Agencji Promocji i Reklamy GRA sp. z.o.o. dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 128
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 127
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 126
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotori dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 125
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół w Górsku dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 124
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 123
Podziękowanie od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozówce dla policjantów Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 122
Podziękowanie od Dyrektora i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 121
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 120
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostaszewie dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 119
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 118
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 117
Podziękowanie od Dyrektorów Przedszkol dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 116
Podziękowanie od Caritas Diecezji Toruńskiej dla Policji Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 115
Podziękowanie od Dyrektora Przedszkola Prywatnego "Kangurek" w Toruniu dla policjanta Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 114
Podziękowanie od Dyrektora Przedszkola Prywatnego "Kangurek" w Toruniu dla policjantki Garnizonu Toruńskiego

Podziękowanie 113
Podziękowanie od Stowarzyszenia Rowerowy Toruń dla toruńskiej Policji

Podziękowanie 112
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół numer 16 w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 111
Podziękowanie od Radnych Miasta Torunia dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 110
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej numer 11 w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 109
Podziękowanie od Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 108
Podziękowanie od Dyrektora Gimnazjum numer 22 w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 107
Podziękowanie od Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Chełmży dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 106
Podziękowanie od dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 105
Podziękowanie od organizatorów Festynu Rodzinnego w Parafii Matki Bożej Królowej Polski dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 104
Podziękowanie od Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 103
Podziękowanie od Zarządu Mercedes Toruń Club dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 102
Podziękowanie od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 101
Podziękowanie od organizatorów festynu Parafialno-Osiedlowego dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 100
Podziękowanie od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 99
Podziękowanie od Burmistrza Chełmży dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 98
Podziękowanie od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 97
Podziękowanie od Rzymskokatolickiej Parafi pw. Krzyża św. w Górsku dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 96
Podziękowanie od Dyrekcji Przedszkola Prywatnego "Mały Światek" dla policjantki Komisariatu Policji Toruń Śródmieście

Podziękowanie 95
Podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych dla policjanta Komisariatu Policji Toruń Śródmieście

Podziękowanie 94
Podziękowanie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 93
Podziękowanie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 92
Podziękowanie od Dyrektora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu dla policjanta Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 91
Podziękowanie od Dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 90
Podziękowanie od Prezydenta Miasta Torunia dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 89
Podziękowanie od Zastępcy Prezesa Zarządu MSM w Toruniu dla policjanta Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 88
Podziękowanie od Dyrektora Aresztu Śledczego w Toruniu dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 87
Podziękowanie od Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 85
Podziękowanie od Dowódcy 1 Bazy Materiałowo-Technicznej dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie od Prezydenta Police Motor Corporation Poland dla Naczelnika Sztabu Policji KMP w Toruniu

Podziękowanie 83
Podziękowanie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 80
Podziękowanie od Prezesa Zarządu Spółki "MELBUD" dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 71
Podziękowanie od Zarządu firmy Isohome Ltd dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 70
Podziękowanie od Prezydenta Miasta Torunia dla Naczelnika Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 67
Podziękowanie od Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 15 dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 66
Podziękowanie od Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 15 dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 65
Podziękowanie od Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 15 dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 64
Podziękowanie od Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 15 dla funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 58
Podziękowanie od Toruńskiego Związku TKKF dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 56
Podziękowanie od Wójta Gminy Łysomice dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 51

Podziękowanie z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu dla Funkcjonariuszy Sekcji Prewencji

Podziękowanie 50
Podziękowanie z Zespołu Szkół w Żlejwsi Wilkiej dla Kierownika Posterunku w ZŁejwsi Wilekiej

Podziękowanie 49
Podziękowanie od PTTK "SKARPA" dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 47
Podziękowanie od Targów Toruńskich dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 46
Podziękowanie od Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Maraton Toruński dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 44
Podziękowanie od kierownika sklepu Biedronka dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 43
Podziękowanie od Sztabu WOŚP dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 42
Podziękowanie Przedszkola Miejskiego Nr 17 Toruń dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 41
Podziękowanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 Toruń dla Naczelnika Sekcji Prewencji Policji w Toruniu

Podziękowanie 40
Podziękowanie Z Samorz±dowego Przedszkola nr 2 w Szubinie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 36
Podziękowanie od Stowarzyszenia "Teatr Wiczy" Toruń dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 34
Podziękowanie od Dyrektora Zespołu Szkół nr 31 dla funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 29
Podziękowanie od Hanny i Edyty Maciejewskich dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 27
Podziękowanie od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA Toruń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 26
Podziękowanie od "Celny Urząd Śledczy Frankfurt nad Menem" dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 20
Podziękowanie od COMETS Mazowsze dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 17
Podziękowanie od Stowarzyszenia "Bezpieczeństwo Dziecka" dla dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 14
Podziękowanie od Zarządu ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Podziękowanie 4
Podziękowanie od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 13 dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 3
Podziękowanie od parafii św. Józefa dla Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu

Podziękowanie 1
Podziękowanie od Organizatorów XII Michaylandu dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Powrót na górę strony