Komisariaty i Posterunki

Data publikacji 18.09.2015

Dobrzejewice 65 tel.: 47 754 29 00 e-mail: dyzurny-dobrzejewice@bg.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Dobrzejewicach

 

 

Dobrzejewice 65

Telefon: 47 754 29 00

fax.: 47 754 29 14

e-mail: dyzurny-dobrzejewice@bg.policja.gov.pl

 

 

Komendant

 

kom. Tomasz Markowski

 

Przyjęty do służby w Policji: 20.11.1999 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa – licencjat;
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wyższe magisterskie.

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
31.01.2020 r. – 01.07.2020 r. – p.o. zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP  w Toruniu;
02.07.2020 r. – 22.02.2022 r. – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP w Toruniu KMP w Toruniu;
23.02.2022 r. – komendant Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP w Toruniu.

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:
Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę

 

Zastępca Komendanta


podkom. Bartosz Kryszak

 

Przyjęty do służby w Policji: 22.11.2004 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – licencjat;
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wyższe magisterskie.

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
27.02.2021 r. – 22.02.2022 r. – p.o. kierownika Referatu Prewencji Komisariatu Policji Toruń-Podgórz KMP w Toruniu;
23.02.2022 r. – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP w Toruniu.

 

 


 

 

Dane kontaktowe do dzielnicowych Komisariatu

 

Powrót na górę strony