Kierownictwo

Data publikacji 18.09.2015
 
p.o. Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu


 
 
 

Komendant

 
insp. Witold Markiewicz
 

Rozpoczął służbę w Policji:  16.05.1995 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe, magister inżynier
Akadamia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy - wyższe, magister inżynier

Wykształcenie resortowe:
Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
01.05.2003 r. - 30.06.2010 r. - kierownik Referatu Kryminalnego Do Walki z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego KMP w Grudziądzu,
01.07.2010 r. - 30.04.2011 r. - kierownik Referatu Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy Do Walki z Przestępczością Samochodową i Narkotykową Wydziału Kryminalnego KMP w Grudziądzu,
01.04.2013 r. - 27.10.2016 r. - naczelnik Wydziału Kryminalnego KMP w Grudziądzu,
28.10.2016 r. - 04.01.2017 r. - p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie,
05.01.2017 r. - 14.02.2019 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie,
15.02.2019 r. - 14.05.2019 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy,
15.05.2019 r. - 19.11.2019 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy,
20.11.2019 r. - 26.02.2020 r. - p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy,
27.02.2020 r. - 18.06.2020 r. - p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy,
19.06.2020 r. - 30.04.2024 r. - Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy,
01.05.2024 r. - p.o. Komendanta Miejskirgo Policji w Toruniu

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:
Srebrny Medal "Za długoletnią służbę".
Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 
 
 


UWAGA!!!

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W TORUNIU
lub Zastępca Komendanta
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 14.00 - 17.30
tel. 47 754 22 10
 
 
Pierwszy Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu


 

 

 

kom. Arkadiusz Górecki

Przyjęty do służby w Policji: 12.06.2002 r./25.07.2003 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku: licencjat;
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wyższe magisterskie.

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
02.10.2017 r. – 01.01.2018 r. – p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
02.01.2018 r. – 01.09.2019 r. – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
02.09.2019 r. – 01.01.2020 r. – p.o. naczelnika Wydziału-Sztab Policji KMP w Toruniu;
02.01.2020 r. – 05.01.2021 r. – naczelnik Wydziału-Sztab Policji KMP w Toruniu;
06.01.2021 r. – 31.03.2021 r. – p.o. zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
01.04.2021 r. – 22.11.2022 r. – zastępca Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
23.11.2022 r. – 20.01.2023 r. – p.o. zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu;
21.01.2023 r. – 31.01.2024 r. – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu;
01.02.2024 r. – 14.04.2024 r. - p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.
15.04.2024 r. – Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

 

 

 
 
Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu


kom. Tomasz Markowski

Przyjęty do służby w Policji: 20.11.1999 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa – licencjat;
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wyższe magisterskie.

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
31.01.2020 r. – 01.07.2020 r. – p.o. zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP  w Toruniu;
02.07.2020 r. – 22.02.2022 r. – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP w Toruniu KMP w Toruniu;
23.02.2022 r. – 31.01.2024 r. – komendant Komisariatu Policji w Dobrzejewicach KMP w Toruniu;
01.02.2024 r. – 14.04.2024 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.
15.04.2024 r. – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:
Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę.

 

 

Powrót na górę strony