KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KMP w Toruniu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

 
Komendant Miejski Policji
w Toruniu


 
 
 

Komendant

 
 
insp. mgr Maciej Lewandowski
 

 
 
 
 


UWAGA!!!

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W TORUNIU
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 14.00 - 17.30
tel. 47 754 22 10
lub Zastępca Komendanta
 
 
p.o. Pierwszego Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu


 
 

 

 

mł. insp. Małgorzata Jorka

 

 
 
p.o. Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu

 

 

 

nadkom. Krzysztof Dankowski