Kierownictwo

Data publikacji 18.09.2015
 
Komendant Miejski Policji
w Toruniu


 
 
 

Komendant

 
podinsp. Mariusz Gaik
 

Rozpoczął służbę w Policji:  22.01.1996 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - licencjat
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - wyższe magisterskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zarządzanie zasobami ludzkimi
studia   podyplomowe

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
01.02.2008 r.-15.03.2010 r. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
KPP w Żninie,
16.03.2010 r. -13.04.2017 r. -  Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Żninie,
14.04.2017 r. - 21.02.2019 r. - Pierwszy  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Nakle n/Notecią,
25.01.2019 r. - 25.01.2023 r. - Komendant Powiatowy Policji w Żninie
26.01.2023 r. - 5.04.2023 r. - p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu
6.04.2023 r. - Komendant Miejski Policji w Toruniu

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 
 
 


UWAGA!!!

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W TORUNIU
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 14.00 - 17.30
tel. 47 754 22 10
lub Zastępca Komendanta
 
 
Pierwszy Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu


 
 

 

 

 nadkom. Robert Murawski

Przyjęty do służby w Policji: 20.05.1999 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: wyższe magisterskie.

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
01.06.2016 r. – 14.03.2019 r. – zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Toruniu;
15.03.2019 r. – 30.03.2022 r. – naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Toruniu;
31.03.2022 r. – 20.01.2023 r. – I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu;
21.01.2023 r. – 25.01.2023 r. – p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu;
26.01.2023 r. – I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

 

 

 
 
Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu

 

 

 

kom. Arkadiusz Górecki

Przyjęty do służby w Policji: 12.06.2002 r./25.07.2003 r.

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku: licencjat;
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wyższe magisterskie.

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
02.10.2017 r. – 01.01.2018 r. – p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
02.01.2018 r. – 01.09.2019 r. – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
02.09.2019 r. – 01.01.2020 r. – p.o. naczelnika Wydziału-Sztab Policji KMP w Toruniu;
02.01.2020 r. – 05.01.2021 r. – naczelnik Wydziału-Sztab Policji KMP w Toruniu;
06.01.2021 r. – 31.03.2021 r. – p.o. zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
01.04.2021 r. – 22.11.2022 r. – zastępca Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście KMP w Toruniu;
23.11.2022 r. – 20.01.2023 r. – p.o. zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu;
21.01.2023 r. – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

 

 

Powrót na górę strony