Zaświadczenie w sprawie liczby punktów karnych

Data publikacji 18.09.2015

 

Zaświadczenie w sprawie liczby punktów karnych

 

Jak uzyskać informację o liczbie punktów karnych?

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji informację ustną informacje lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Informacji udziela się 
w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne

Zaświadczenie można uzyskać w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu ul. Dziewulskiego 1, tel. 47 754 21 79 lub 47 754 21 80.


Wydanie zaświadczenia na wniosek osoby zainteresowanej związane jest z uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rzecz organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej względem organu, który dokonał czynności tj. wydał zaświadczenie (Urząd Miasta Torunia - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 – dowód opłaty należy dostarczyć wraz z wnioskiem).

Podstawy prawne :
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 kwietnia 2012 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635)
Powrót na górę strony