Działania policjantów ruchu drogowego , wydarzenia

Kolejne działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Data publikacji 01.10.2020

Wczoraj policjanci toruńskiej drogówki prowadzili kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przez cały dzień monitorowali wzajemne relacje wszystkich użytkowników ruchu drogowego zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

 
Wczoraj tj. 25.08.2020 od wczesnych godzin porannych  (6:00)  do późnej  nocy (22:00),  w naszym powiecie trwała  akcja toruńskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego pod nazwą „Bezpieczny pieszy i rowerzysta”. Akcja została zainicjowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach w ramach wzajemnych relacji wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podczas działań policjanci reagowali na wszelkie sytuacje niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz  monitorowali zachowania  i wzajemne relacje użytkowników dróg ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania z udziałem pieszych i rowerzystów.  Najmłodsi   podczas tych działań prewencyjnych policjantów  mogli liczyć  na  pomocne drobiazgi takie  jak  choćby  elementy odblaskowe.
Podczas tych działań policjanci zauważyli  15 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Do najczęstszych należały, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie w miejscu niedozwolonym lub chodzenie nieprawidłową strona drogi. Niestety rowerzyści dopuścili się aż 21 wykroczeń polegających na jeździe po chodniku lub przejściu dla pieszych oraz podobnie jak piesi nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Dla większość pieszych i rowerzystów  takie niebezpieczne  zachowania kończyły się pouczeniami. Jednak tam, gdzie sytuacje stwarzały szczególne zagrożenie  w ruchu drogowym spotkanie kończyło się mandantem karnym lub skierowaniem wniosku do sądu.
  • Pieszy_i_rowerzysta_1
  • Pieszy_i_rowerzysta_2
  • Pieszy_i_rowerzysta_3
  • Pieszy_i_rowerzysta_4
Powrót na górę strony