Działania policjantów ruchu drogowego , wydarzenia

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 01.10.2020

Pierwszego dnia września policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu rozpoczęli działania kontrolno-prewencyjne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem jest zawsze czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki.

W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.
Od 1  września br. policjanci  pełniący służbę w rejonach szkół zwracali uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominali i uświadamiali kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwracali  też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia a także na sposoby przewożenia dzieci.
Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły”  jak co roku są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci skupili też uwagę  na zagadnieniach dotyczących obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście oraz przypominali o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.
Dodatkowo Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Miejskie Policji w Toruniu wspólnie z Mundurowym Klubem Motorowym pod patronatem Radia Gra w dniach 1-11.09.2020 r ,poprowadzili akcję profilaktyczną pod nazwą "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY". Jej głównym celem  zawsze jest uświadomienie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego ( dzieciom) , jak bardzo ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Jak co roku wyposażaliśmy w nie właśnie najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
 
Pamiętajmy, że wraz z początkiem roku szkolnego droga do i ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, zatem, MY DOROŚLI, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
 
  • Droga_do_szkoły_1
  • Droga_do_szkoły_2
  • Droga_do_szkoły_3
Powrót na górę strony