NARKOTYKI I PRAWO

NARKOTYKI I PRAWO

Data publikacji 18.09.2015
NARKOTYKI I PRAWO
( na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.)


Zanim sięgniesz po pierwszą porcję narkotyków zrób rachunek oczekiwanych korzyści i nieuniknionych szkód i strat.


Ważne,  musisz  wiedzieć!

  • posiadanie jakichkolwiek narkotyków, w tym najmniejszej ilości jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

(jeśli będziesz miał przy sobie lub w swoim pokoju choć jedną tabletkę, śladowe ilości proszku, małą roślinkę w doniczce – uważaj, możesz mieć kłopoty!)

  • wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie narkotyków na inne, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3

(jeśli,, eksperymentujesz” z substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi i posiadasz te substancje – masz kłopoty!)

  • posiadanie produktów i narzędzi do produkcji lub umożliwiających zażywanie narkotyków stanowi przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

(jeśli kupiłeś lub sam wytworzyłeś przyrządy i narzędzia do wytwarzania lub używania narkotyków – masz duże kłopoty!

  • udzielanie innej osobie narkotyku, ułatwianie i umożliwianie użycia lub nakłanianie do użycia stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli tą inną osobom jest małoletni, przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

(jeżeli udostępniasz sąsiadce lub znajomemu, lekarstwa otrzymane dla siebie od lekarza na podstawie specjalnej recepty lub takie otrzymujesz od kogoś – możecie oboje mieć duże kłopoty!)

  • sprzedaż narkotyków, a także ułatwianie lub nakłanianie celem osiągnięcia korzyści majątkowych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

(jeżeli myślisz, że nie robisz nic złego sprzedając kolegom i koleżankom w szkole środki narkotyczne – to się bardzo mylisz – masz ogromne kłopoty!)

  • właściciel lokalu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego w którym dochodzi do rozprowadzania lub używania narkotyków ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Policję, w przeciwnym razie popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(będąc w klubie, pubie musisz liczyć się z tym, że jeśli w twoim otoczeniu pojawią się osoby posiadające lub rozprowadzające narkotyki, obsługa lokalu ma obowiązek natychmiast powiadomić Policję – kłopoty!)

  • prowadzenie reklamy lub promowanie narkotyków jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

(pamiętaj, że noszenie emblematów lub wzorów z obrazem narkotyków np. listkiem marihuany lub noszenie koszulek z hasłami dot. nazw narkotyków może być źródłem dużych kłopotów!).


Na podstawie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
Art. 178 a § 1 i 2


  • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

(będąc pod wpływem narkotyku lub innego środka odurzającego, tak jak w przypadku alkoholu, pod żadnym pozorem nie wolno w ogóle jeździć samochodem lub rowerem po drodze publicznej, jeśli tego nie wiesz – masz ogromne kłopoty!)
asp. szt. Iwona Hoffman
Wydział Prewencji
KMP w Toruniu

Powrót na górę strony